22 Październik 2014

Dziś trudno jest nam w to uwierzyć, że jeszcze 3 lata temu centrum naszego miasta nie posiadało kanalizacji sanitarnej. Ten stan rzeczy uległ radykalnej poprawie wraz z przystąpieniem przez Miasto do rewitalizacji grybowskiej starówki, w ramach której za kwotę ponad 3 min zł wymieniono m.in. całą podziemną infrastruktur wodno-ściekową i gazową...

_____
Przedruk artykułu z Kuriera Grybowskiego Nr 3/62 2014 (str. 3-5)

20 Październik 2014

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na docieplenie naszej największej placówki oświatowej - Szkoły Podstawowej Nr 1...

_____
Przedruk artykułu z Kuriera Grybowskiego Nr 3/62 2014 (str. 6)

20 Październik 2014

Radni z Rakoszyna na Ukrainie - naszego miasta partnerskiego - podjęli uchwałę o zmianie ulicy Komsomolskiej na Grybowską....

_____
Przedruk artykułu z Kuriera Grybowskiego Nr 3/62 2014 (str. 6-7)

16 Październik 2014

W sobotę 11 października br. dobiegł końca pierwszy turniej z cyklu "Piwniczanka Cup" rozgrywany w Nowym Sączu. Do Nowego Sącza zjechało pięć okolicznych klubów w tym nasz Gladiator...

16 Październik 2014

Miejski Dom Kultury w Grybowie zaprasza osoby, które chcą zostać wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. XXIII Finał już 11 stycznia 2015 r...

_____
Plik PDF, 175 kB

13 Październik 2014

W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu - Burmistrz Miasta Grybowa przypomina Mieszkańcom o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w swoich gospodarstwach domowych...

13 Październik 2014

Informacja Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 października 2014 roku w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu operatu opisowo - kartograficznego, opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych nr 1 i 2 miasta Grybowa...

_____
Plik PDF, 397 kB

09 Październik 2014

7 sierpnia 2014 roku zwróciłem się do Starosty Nowosądeckiego o rozważenie możliwości wyłożenia projektu operatu opisowo - kartograficznego, który powstaje w ramach zleconej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu modernizacji ewidencji gruntów i budynków...

_____
Przedruk artykułu z Kuriera Grybowskiego Nr 3/62 2014 (str. 9-10)

01 Październik 2014

Nadleśnictwo Nawojowa przesyła harmonogram pracy w terenie Leśniczego, Specjalisty Służby Leśnej d/s Lasów Niepaństwowych Pana Władysława Samka...

_____
Plik PDF, 223 kB

25 Wrzesień 2014

Burmistrz Miasta Grybów zaprasza do wzięcia udziału w III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność m. Grybów.

18 Wrzesień 2014

W ramach Międzynarodowego Roku Rodziny 2014, Samorząd Województwa Małopolskiego przygotował projekt pn. "Pierwszy dzwonek"...

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty