SYTUACJA POGODOWA W GRYBOWIE

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski

Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski


System Monitoringu Powodziowego: RZEKA BIAŁA TARNOWSKA

01 Sierpień 2014

Nie będę tutaj czarował czytelników definicjami zdrowia, gdyż zostały one sformułowane na użytek biurokracji, gro ludzi nie ma zamiaru służyć jako następny wskaźnik "zapadalności"...

_____
Przedruk artykułu z Kuriera Grybowskiego Nr 2/61 2014 (str. 18)

30 Lipiec 2014

Burmistrz Miasta Grybów ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Remont drogi gminnej „ul. Słoneczna” Nr drogi K290758, nr dz. ewid. 168 obr. 3 miasta Grybowa w km 0+000-0+300".

29 Lipiec 2014

Jesień 1914 roku nie była tą, którą opiewają poeci. W połowie października poprawiła się sytuacja na frontach i przez Grybów zaczęły ciągnąć transporty na wschód - rozpoczęła się ofensywa austriacka...

_____
Przedruk artykułu z Kuriera Grybowskiego Nr 2/61 2014 (str. 14-16)

28 Lipiec 2014

Burmistrz Miasta ogłasza II przetarg ustny niograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych – dz. Nr 261/1 i 261/2 obr. 1 m. Grybowa przy ul. Na Stoku.

25 Lipiec 2014

Nasi sąsiedzi w/g F. Antoniego Ossendowskiego...

_____
Przedruk artykułu z Kuriera Grybowskiego Nr 2/61 2014 (str. 10)

23 Lipiec 2014

Burmistrz Miasta Grybów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek nr 714/1 i 714/2 obr. 1 m. Grybowa.

22 Lipiec 2014

Konstancja i Eustachy Stadniccy - hrabiowie z Białej Niżnej. W 195-tą rocznicę urodzin Konstancji z Zielińskich hr. Stadnickiej...

_____
Przedruk artykułu z Kuriera Grybowskiego Nr 2/61 2014 (str. 13-14)

21 Lipiec 2014

Zanim zapłacisz należny podatek przeczytaj to koniecznie!...

_____
Przedruk artykułu z Kuriera Grybowskiego Nr 2/61 2014 (str. 9)

21 Lipiec 2014

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi...

21 Lipiec 2014

Nadleśnictwo Nawojowa przesyła harmonogram pracy w terenie Leśniczego, Specjalisty Służby Leśnej d/s Lasów Niepaństwowych Pana Władysława Samka...

_____
Plik PDF, 219 kB

16 Lipiec 2014

Aktualne ustawodawstwo dało Radzie Ministrów a także samorządom możliwość ustanowienia rządowego i samorządowych programów wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Programy pomocowe kształtując pozytywny wizerunek takiego modelu rodziny, wprowadzają jednocześnie system zniżek za usługi kulturalne, oświatowe czy rekreacyjne a niejednokrotnie oferują pomoc finansową.

16 Lipiec 2014

Burmistrz Miasta Grybów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu nr 7 przy ul. Kazimierza Wielkiego.

16 Lipiec 2014

Burmistrz Miasta Grybów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicvzonego.


14 Lipiec 2014

Burmistrz Miasta Grybów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicvzonego.

04 Lipiec 2014

Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie ogłasza XI Konkurs Poetycki "Echo moich gór"...

18 Czerwiec 2014

W związku z niewłaściwą interpretacją przez niektórych wlaścicieli nieruchomości zasad udzielania dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczamy poniżej stosowne wyjaśnienie dotyczące tej kwesti.

05 Czerwiec 2014

Wyjaśnienie dot. prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w Grybowie...