SYTUACJA POGODOWA W GRYBOWIE

Mapa burzowa

Mapa burzowa Polski

Ostrzeżenia meteorologiczne

Mapa ostrzeżeń dla Polski


System Monitoringu Powodziowego: RZEKA BIAŁA TARNOWSKA

25 Lipiec 2014

Nasi sąsiedzi w/g F. Antoniego Ossendowskiego...

_____
Przedruk artykułu z Kuriera Grybowskiego Nr 2/61 2014 (str. 10)

24 Lipiec 2014

Trwa nabór do projektu Województwa Małopolskiego "Pierwszy dzwonek" dla uczniów z rodzin wielodzietnych 4+...

23 Lipiec 2014

Burmistrz Miasta Grybów ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działek nr 714/1 i 714/2 obr. 1 m. Grybowa.

22 Lipiec 2014

Dyrektor Gimnazjum im. Stanisława Konarskiego w Grybowie zaprasza Wykonawców do złożenia ofery na wykonanie zadania pn. "Cyklinowanie i lakierowanie posadzki na sali gimnastycznej".

22 Lipiec 2014

Konstancja i Eustachy Stadniccy - hrabiowie z Białej Niżnej. W 195-tą rocznicę urodzin Konstancji z Zielińskich hr. Stadnickiej...

_____
Przedruk artykułu z Kuriera Grybowskiego Nr 2/61 2014 (str. 13-14)

21 Lipiec 2014

Zanim zapłacisz należny podatek przeczytaj to koniecznie!...

_____
Przedruk artykułu z Kuriera Grybowskiego Nr 2/61 2014 (str. 9)

21 Lipiec 2014

Nowa ustawa została opracowana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wspólnie z organizacjami pozarządowymi...

21 Lipiec 2014

Nadleśnictwo Nawojowa przesyła harmonogram pracy w terenie Leśniczego, Specjalisty Służby Leśnej d/s Lasów Niepaństwowych Pana Władysława Samka...

_____
Plik PDF, 219 kB

16 Lipiec 2014

Aktualne ustawodawstwo dało Radzie Ministrów a także samorządom możliwość ustanowienia rządowego i samorządowych programów wsparcia dla rodzin wielodzietnych. Programy pomocowe kształtując pozytywny wizerunek takiego modelu rodziny, wprowadzają jednocześnie system zniżek za usługi kulturalne, oświatowe czy rekreacyjne a niejednokrotnie oferują pomoc finansową.

16 Lipiec 2014

Burmistrz Miasta Grybów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę lokalu nr 7 przy ul. Kazimierza Wielkiego.

16 Lipiec 2014

Burmistrz Miasta Grybów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicvzonego.


14 Lipiec 2014

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie Sp. z o.o. informuje, iż woda spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

WODA ZDATNA DO SPOŻYCIA!

14 Lipiec 2014

Burmistrz Miasta Grybów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieogranicvzonego.

04 Lipiec 2014

Miejska Biblioteka Publiczna w Grybowie ogłasza XI Konkurs Poetycki "Echo moich gór"...

01 Lipiec 2014

Zapraszamy do lektury najnowszego wydania kwartalnika "Kurier Grybowski" [kwiecień/czerwiec 2014, Nr 2/61 (XV)]. Do nabycia w wybranych punktach na terenie Miasta i Gminy Grybów. Cena 3 zł...

01 Lipiec 2014

Nadleśnictwo Nawojowa przesyła harmonogram pracy w terenie Leśniczego, Specjalisty Służby Leśnej d/s Lasów Niepaństwowych Pana Władysława Samka...

_____
Plik PDF, 216 kB

18 Czerwiec 2014

W związku z niewłaściwą interpretacją przez niektórych wlaścicieli nieruchomości zasad udzielania dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zamieszczamy poniżej stosowne wyjaśnienie dotyczące tej kwesti.

05 Czerwiec 2014

Wyjaśnienie dot. prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w Grybowie...