Jan Paweł II - Nasz Błogosławiony

2012-09-19

Federacja Skautingu Europejskiego Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" przy parafii Grybów zaprasza do udziału w konkursie poetyckim i malarskim...

"JAN PAWEŁ II - NASZ BŁOGOSŁAWIONY"
Regulamin konkursu poetyckiego i malarskiego

Organizatorzy:

Federacja Skautingu Europejskiego Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” (Ognisko Przewodniczek błogosławionej Celestyny Faron oraz zielona gałąź) przy parafii Grybów.

Patronat Honorowy:

 • Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej - Ryszard Sorota
 • Burmistrz Miasta Grybów - Piotr Piechnik
 • Pan Wójt Gminy Grybów - Piotr Krok

Adresaci konkursu:

 • klasy 4-6 Szkół Podstawowych na terenie Miasta i Gminy Grybów
 • klasy 1-3 Szkół Gimnazjalnych na terenie Miasta i Gminy Grybów

Zapraszamy do udziału w konkursieI. Regulamin konkursu poetyckiego

1. Cele Konkursu:

 • zapoznanie młodych ludzi z osobą błogosławionego Jana Pawła II
 • zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno języka polskiego
 • rozwijanie w uczniach talentów i zainteresowań poetyckich
 • rozwijanie umiejętności kreatywnego pisania

2. Termin oddawania prac:

 • prace muszą zostać oznaczone i wysłane do dnia 19 października na adres:

Siostry Służebniczki N. M. P.
Siostra Agata Gunia
Rynek 9
33-330 Grybów
(dopisek) KONKURS

3. Przedmiot Konkursu:

 • przedmiotem konkursu jest utwór poetycki (przynajmniej 12 linijek)
 • każdy autor może nadesłać tylko jedną pracę
 • długość utworu nie zapewnia nagrody, liczy się bardziej treść i przesłanie

4. Opis prac:

 • prace należy podpisać imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły, do której uczeń chodzi i klasą (na odwrocie kartki)
 • na kartce powinien znajdować się numer telefonu szkoły lub nauczyciela prowadzącego (polonisty, katechety lub wychowawcy) oraz jego imię i nazwisko

5. Kryteria oceny prac:

 • zgodność utworu z tematem konkursu
 • poprawność językowa
 • oryginalność zaprezentowanego dzieła
 • formy poetyckie (np. rymy)

Zapraszamy do udziału w konkursieII. Regulamin konkursu plastycznego

1. Cele Konkursu:

 • zapoznanie młodych ludzi z osobą błogosławionego Jana Pawła II
 • zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na piękno sztuki
 • rozwijanie w uczniach talentów i zainteresowań plastycznych
 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania talentu w praktyce

2. Termin oddawania prac:

 • prace muszą zostać oznaczone i wysłane do dnia 10 października na adres:

Siostry Służebniczki N. M. P.
Siostra Agata Gunia
Rynek 9
33-330 Grybów
(dopisek) KONKURS

3. Przedmiot Konkursu:

 • przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana dowolnym stylem w formacie A4 (297 x 210 mm)
 • każdy autor może nadesłać tylko jedną pracę

4. Opis prac:

 • prace należy podpisać imieniem, nazwiskiem, nazwą szkoły, do której uczeń chodzi i klasą (na odwrocie kartki)
 • na kartce powinien znajdować się numer telefonu szkoły lub nauczyciela prowadzącego (osoby prowadzącej zajęcia plastyczne, katechety lub
  wychowawcy) oraz jego imię i nazwisko

5. Kryteria oceny prac:

 • zgodność pracy z tematem konkursu
 • technika użyta do stworzenia pracy
 • oryginalność zaprezentowanego dzieła

Nagrody:

 • trzy pierwsze miejsca z każdego konkursu zostaną ..nagrodzone cennymi nagrodami ufundowanymi przez Burmistrza Miasta Grybów, Wójta Gminy Grybów oraz księdza Proboszcza Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej
 • Dyrektorzy Szkół zostaną pisemnie poinformowani o dacie i miejscu rozdania nagród
 • Najlepsze prace zostaną opublikowane w Kurierze Grybowskim oraz na stronie internetowej Środowiska http://www.zawiszagrybow.republika.pl/

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza"
Federacja Skautingu Europejskiego
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 14
NIP: 7120157469, KRS 0000089011
1. Szczep Grybowski

Autor: (red.)
Wyświetleń: 1880

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty