URZĄD MIEJSKI W GRYBOWIE


Urząd Miejski w Grybowie

URZĄD MIEJSKI W GRYBOWIE
ul. Rynek 12, 33-330 Grybów
tel. 018 445 01 40
tel./fax. 018 445 02 02
umgrybow@pro.onet.pl
miasto@grybow.pl

PORTAL MIEJSKI
www.grybow.pl
www.grybow.eu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
www.bip.grybow.pl

GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek - piątek
godz. 07:30 - 15:30


WŁADZE MIASTA

Burmistrz Miasta Grybów mgr Piotr Piechnik
Sekretarz Miasta Marta Kościsz
Skarbnik Miasta Janina Ruda

UCHWAŁA NR IV /15/2003

Rady Miejskiej w Grybowie
z dnia 30 stycznia 2003 roku
w sprawie
uchwalenia Statutu Miasta Grybowa

Paragraf - ikona

Rozdział V: URZĄD MIEJSKI

§ 54.

 1. Burmistrz Miasta wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.

 2. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa statut uchwalony przez Radę Miejską oraz regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

 3. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta.

 4. Burmistrz Miasta może powierzyć prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi Miasta.

 5. Powierzenie prowadzenia spraw podmiotom, o których mowa w ust. 4 następuje zarządzeniem Burmistrza.

§ 55.

 1. Pracodawcą Burmistrza jest Urząd Miejski.

 2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta, związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy, wykonuje Przewodniczący Rady Miejskiej, a pozostałe czynności - wyznaczona przez Burmistrza osoba zastępująca lub sekretarz miasta, z tym, że wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada Miejska, w drodze uchwały.

 3. Pracownicy samorządowi zatrudniani są na podstawie:

  1. wyboru - Burmistrz Miasta,
  2. powołania - Zastępca Burmistrza, Skarbnik Miasta,
  3. umowy o pracę - pozostali pracownicy.
 4. Wynagrodzenie i jego pochodne dla pracowników, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3 ustala Burmistrz Miasta.

 5. Burmistrz podejmuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta z zastrzeżeniem art. 21 ust. 2 pkt 3, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz wobec pozostałych kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.

§ 56.

 1. Urząd Miejski zapewnia obsługę kancelaryjną Rady Miejskiej, jej Przewodniczącego, Komisji Rady i radnych.

 2. Burmistrz Miasta wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej ustala zakres i zasady współdziałania oraz formy pomocy Urzędu Miejskiego w stosunku do Rady, jej Komisji i Radnych.

Powrót do góry

Wiadomości z urzędu

Kalendarium

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI

Na skróty