PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "POD TOPOLĄ"
W GRYBOWIE

ul. Leszczynowa 1
33-330 Grybów
tel. 018-445-01-01
email: psgrybow@op.pl


Przedszkole Samorządowe "Pod Topolą" jest jedynym przedszkolem w Grybowie. W roku 2010 spełniły się nasze marzenia i oczekiwania wobec polepszenie warunków pracy, oraz pobytu dzieci w przedszkolu. 1 września 2010 roku dzieci w wieku 3 do 5 lat w liczbie 75 rozpoczęły rok szkolny 2010/2011 w nowo wybudowanym, nowocześnie wyposażonym budynku Przedszkola. W miejscu starego, wyburzonego budynku, powstał nowy plac zabaw oraz parking. Budynek Przedszkola jest dostosowany do osób niepełnosprawnych.


Przedszkole "Pod Topolą"

Godziny pracy i rozkład zajęć:

Przedszkole czynne jest 10 miesięcy w roku, od 6:30 do 16:00, codziennie od poniedziałku do piątku. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki, zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci, religia oraz inne zajęcia płatne przez rodziców (język angielski).

Dzienny pobyt dziecka w przedszkolu upływa wg ramowego rozkładu dnia ustalonego dla każdej grupy wiekowej.

W naszym przedszkolu dzieci mogą korzystać z trzech posiłków: śniadania, obiadu dwudaniowego oraz podwieczorku. Posiłki przygotowywane i dostarczane są przez Stołówkę Miejską w Grybowie. Przygotowywane są pod specjalnym nadzorem technika żywienia wg norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Tradycją stały się w przedszkolu dni koloru w którym dzieci ubrane są w podanym na ten dzień kolorze oraz zjadają posiłki przygotowane też w odpowiadającym w tym dniu kolorze. W roku szkolnym 2010/2011 były dwa takie dni zielony i pomarańczowo-żółty.

Kadra pedagogiczna:

Rodzice powierzają swoje dzieci profesjonalnej i wykształconej kadrze pedagogicznej.

 • mgr Beata Sus - dyrektor Przedszkola - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Jolanta Waligóra - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Ewa Kowalska - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Jolanta Petryla - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Izabela Tubek - nauczyciel dyplomowany
 • mgr Ewa Wróbel - nauczyciel dyplomowany


Oddanie do użytku nowego budynku (wrzesień 2010)

Cele i zadania Przedszkola:

Główne cele i zadania realizowane w pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej z dziećmi, są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Oparte na koncepcji przedszkola z rocznym planem pracy. Założenia tego planu uszczegółowione są w miesięcznych planach pracy nauczyciela w danej grupie wiekowej.

 • W pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej skupiamy uwagę na otaczającą przyrodę i jej piękno oraz zdrowy styl życia.
 • Gwarantujemy wychowankom troskliwą opiekę, wyśmienitą domową kuchnię i atmosferę pełną życzliwości, radości, wzajemnej akceptacji, pomocy, tolerancji i otwartości na prawa, potrzeby, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców i środowiska przy jednoczesnej ich współpracy.
 • Zapewniamy wychowankom bezpieczny i wszechstronny rozwój intelektualny, emocjonalny, zdrowotny i społeczny, organizowany przez wykwalifikowaną kadrę, która umiejętnie łączy najlepsze tradycje z zadaniami dnia dzisiejszego i wyzwaniami przyszłości (realizując ogólnopolski program "OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE")
 • Poprzez indywidualne traktowanie dzieci wspomagamy i ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, rozbudzając aktywność, kreatywność, wspomagamy rozwój zainteresowań i zdolności dzieci.
 • Efektywnie współpracując z rodzicami absolwenci naszego przedszkola osiągają dojrzałość szkolną, są dobrze przygotowane do osiągania sukcesów w dalszej edukacji oraz radzenia sobie z porażkami.
 • Prowadzona w przedszkolu obserwacja pedagogiczna wykorzystywana jest do indywidualnego doboru metod wychowawczych i dydaktycznych, dzięki czemu dzieci rozwijają się w indywidualnym tempie, zgodnie z własnym potencjałem i chęciami.

   
"Zielony Dzień" oraz teatr kukiełkowy

Tradycyjne akcje, imprezy i uroczystości organizowane w Przedszkolu to:

 • pasowanie na przedszkolaka,
 • imprezy ekologiczne: Sprzątanie Świata, dzień Ziemi,
 • andrzejkowe wróżby,
 • spotkanie z Mikołajem,
 • zabawa serduszkowa, bal karnawałowy,
 • teatr jasełkowy, spotkanie opłatkowe,
 • uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka,
 • pożegnanie przedszkola.

Ponadto co roku:

 • uczestniczymy w spotkaniach bibliotecznych i z różnymi bajkopisarzami,
 • bierzemy udział w akcjach "Góra Grosza”,
 • występujemy podczas Złotych Godów dla Jubilatów 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz okolicznych uroczystościach dla środowiska,
 • uczestniczymy w konkursach plastycznych, przeglądach teatrzyków dziecięcych, zawodach sportowych i innych organizowanych przez inne placówki,
 • bierzemy udział w segregacji odpadów i zbiórce makulatury. 

mgr Beata Sus
Dyrektor Przedszkola Samorządowego
"Pod Topolą" w Grybowie